Izkoristite subvencije Eko sklada

Izkoristite subvencije Eko sklada

Izkoristite subvencije Eko sklada

Na Eko skladu je odprt javni poziv 74SUB-OB19, ki opredeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba v enega ali več tudi v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so izvedeni v času trajanja tega javnega poziva:

  • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
  • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
  • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
  • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

 

Občine s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (novo od 1. 3. 2022)

Subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

1.3.2022 je stopil v veljavo Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka. S tem odlokom so prenehali veljati nekateri Odloki o načrtu za kakovost zraka. Edina občina v RS, ki ima od 1.3.2022 dalje, še sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka je Mestna občina Celje. To v praksi pomeni, da je le na območju Mestne občina Celje mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

 

Višina subvencij Eko sklada za posamezne ukrepe (Javni poziv 74SUB-OB19)

TUKAJ preverite višine subvencij Eko sklada za posamezne ukrepe, ki jih opredeljuje Javni poziv 74SUB-OB19. 

TUKAJ je povezava na spletno stran Eko sklada, kjer so predstavljene vse spodbude za naložbe v naprave za ogrevanje in prezračevanje. 

 

Kako do subvencije Eko sklada?

TUKAJ je povezava na spletno stran Eko sklada, kjer se nahaja več informacij o javnem pozivu 74SUB-OB19.

 

 

Potrebujete nasvet strokovnjaka?

Naši svetovalci so vam na voljo za vaša vprašanja.