Izkoristite subvencije Eko sklada

Izkoristite subvencije Eko sklada

 

Kako do subvencije Eko sklada?

Spomladi 2019 je Eko sklad objavil nov javni poziv 54SUB-OB19, ki se nanaša na nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večje energijske učinkovitosti stavb, pri čemer je potrebno izpostaviti pomembno novost za občane.

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev je zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

Za občane so sedaj bistveno višja tudi nepovratna sredstva za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi.

Preverite višine subvencij Eko sklada za posamezne ukrepe. Več o javnem pozivu 74SUB-OB19.