Filter izdelkov

Kako deluje toplotna črpalka voda voda?

Četudi je za delovanje toplotne črpalke voda-voda mogoče uporabiti različne vode (podtalne, površinske, odpadne..), je v praksi najbolj uporabljen vir energije podtalnica. Konstantna temperatura podtalnice se preko leta giblje med 8 °C in 12 °C, kar pomembno vpliva na visoko učinkovitost toplotne črpalke voda-voda.

Za zajemanje podtalnice se izdela črpalna vrtina. S pomočjo potopne črpalke se voda črpa na površje oz. do toplotne črpalke. Preko vmesnega toplotnega prenosnika se toplota podtalnice prenese na sistem toplotne črpalke nameščene v stavbi, ta pa jo pretvori v koristno energijo za objekt. Ko podtalnica odda toploto toplotnemu prenosniku, se vrne nazaj v ponorno vrtino in nato nazaj v podtalnico. Gre torej za odprt sistem geotermalne vrtine.

V vodi se torej skriva veliko energije in življenjskih sil. Škoda bi bilo pustiti, da stečejo mimo vas. Uporabite ta vir za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode v vaših domovih.

Zagotovljena pomoč pri nakupu
in Veto Group garancija zadovoljstva!

Niste prepričani, katerega od ogrevalnih sistemov bi izbrali? Stopite v kontakt z nami in z veseljem bomo poiskali najboljšo rešitev za vas. Pričakuje vas:

 • Strokovna ekipa 
 • Več kot 30 let izkušenj na področju ogrevanja in hlajenja
 • Visoko kakovostna ponudba najboljših znamk
 • Svetovanje, prilagojeno vašim življenjskim potrebam

 

 

dvokomponentna toplotna črpalka v kleti

Osnovni pogoji za vgradnjo toplotne črpalke voda voda 

 • Kvaliteta podtalnice. Prevelika vsebnost železa, mangana, mulja in drugih usedlin v vodi in zemlji ima neugoden vpliv na delovanje sistema. Slaba kvaliteta vode lahko poškoduje cevi, zmanjša pretok vode, zamaši ali poškoduje toplotni prenosnik, ki obenem pred nesnago ščiti toplotno črpalko, in posledično negativno vpliva na življenjsko dobo sistema toplotne črpalke voda-voda. Izkušnje kažejo, da je podtalnica, kjer se nahaja prodnata sestava, najbolj primeren teren za vgradnjo toplotne črpalke voda-voda.
 • Pretok vode. Večje so potrebe po toploti objekta, večji pretok vode mora zagotoviti vir. Za pokritje toplotnih potreb objekta 10 kW, je potrebno zagotoviti pretok vode približno 0,5 l/s. Ker sta zadostna količina tega vira oz. ustrezen pretok vode ter kakovost podtalnice ključna dejavnika za uspešno delovanje sistema, je toplotno črpalko voda-voda smiselno vgraditi zlasti povsod tam, kjer sta oba omenjena pogoja v praksi že zagotovljena, torej so v bližnji okolici ti sistemi že vgrajeni in delujejo brezhibno že več let.
 • Globina vrtine. Globje je potrebno vrtati, višji so stroški izdelave vrtin. Za vgradnjo toplotne črpalke voda-voda v stanovanjske hiše tako priporočamo izkoriščanje podtalnice tam, kjer globina vrtine oz. nahajališče podtalnice ne presega globine 30 metov.

V primeru izbire sistema za večstanovanjski objekt, poslovno stavbo, industrijski objekt, športni objekt ipd., se investicija v črpanje podtalnice iz večjih globin običajno izplača. Toplotno črpalko voda-voda namreč uporabite za praktično brezplačno hlajenje prostorov, kar vam omogoča velike prihranke, saj bistveno prihranite pri stroških, ki bi jih drugače imeli za hlajenje prostorov z drugimi klasičnimi viri.

Toplotna črpalka voda voda: dovoljenja

Vsa spodaj omenjena dovoljenja izda Direkcija RS za vode, in sicer:

 • Pred izdelavo vrtine je v določenih primerih potrebno dobiti Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, in sicer če gre za poseg z vrtinami globine več kot 30 m oz. tudi manj, kadar gre npr. za vodovarstveno območje;
 • Potrebno je pridobiti Vodno dovoljenje (oz. zgolj Potrdilo o evidentirani posebni rabi vode, če gre za pretok do 1 l/s) za namen pridobivanja toplote. Obvezna strokovna priloga pri tem je Hidrogeološko poročilo, ki nastane lahko le na podlagi črpalnega preizkusa;
 • Če gre za vrtine za večje pretoke (več kot 5 l/s) in globine (več kot 50 m), je potrebno pridobiti tudi Gradbeno dovoljenje. Obvezne priloge v tej predhodni fazi so Strokovne geološke osnove in Projekt vrtine.

V sodelovanju s preverjenimi zunanjimi partnerji – geologi – vam bomo svetovali in priskrbeli vsa potrebna dovoljenja. Izpolnite obrazec na brezplačno strokovno svetovanje in pridobite več informacij za vaš projekt.

Kakšne so prednosti in slabosti?

Prednosti:

 • Najboljši izkoristek in najvišja grelna števila (COP je višji od 5) v primerjavi z ostalimi toplotnimi črpalkami;
 • Izredno nizka poraba električne energije;
 • Neobčutljivost na spremembe zunanje temperature, torej najbolj konstanten vir toplote in s tem konstantna učinkovitost toplotne črpalke voda-voda preko celega leta;
 • Vrtine pri izkoriščanju podtalnice so običajno manj globoke, zato je cena izdelave vrtine nižja kot pri sistemu toplotne črpalke zemlja/voda (geosonda);
 • Stalni toplotni vir tudi po končani življenjski dobi toplotne črpalke voda-voda;
 • Monovalenten način obratovanja (toplotna črpalka voda-voda je edini vir ogrevanja);  
 • Toplotna črpalka voda-voda je postavljena v stavbi in deluje zelo tiho;
 • Možnost pasivnega hlajenja (skoraj brezplačno hlajenje);
 • Visoke subvencije Eko sklada.

Pomanjkljivosti:

 • Potrebna zemeljska dela oz. izdelava vrtin;
 • Pridobitev vseh dovoljenj s strani Direkcije RS za vode;
 • Ni vsaka lokacija primerna za izkoriščanje podtalnice kot vir toplotne energije;
 • Minimalna investicija preko 10.000 eur.

 

 

 

 

 

Toplotna črpalka voda voda na ključ: 6 korakov do prvorazredne učinkovitosti

 1. Posvet z geologom in priprava geološke analize. Izbor optimalne možnosti izkoriščanja geotermalne energije.
 2. Ogled objekta s strokovnim svetovalcem Veto Group, s ponudnikom vrtanja vrtin ter monterjem strojnih inštalacij. Glede na lokacijo objekta, geološke in hidrološke razmere in zahteve stavbe se predlagajo potrebna globina vrtine, moč in model toplotne črpalke voda-voda.
 3. Priprava ponudbe za toplotni vir (priprava vrtine) in za izvedbo strojnih inštalacij (toplotna črpalka voda-voda, inštalacijski material, delo,…).
 4. Pridobitev potrebnih dovoljenj in priprava ustrezne dokumentacije.
 5. Izdelava vrtin.
 6. Montaža toplotne črpalke voda-voda in zagon sistema.