Kurilna sezona 2023/2024: kdaj se začne in kako se nanjo pripraviti

Kurilna sezona 2023/2024: kdaj se začne in kako se nanjo pripraviti

Začetek priprav na novo kurilno sezono seže že v pomlad, takoj po zaključku prejšnje sezone. V tem času se osredotočimo na oceno svojega zadovoljstva z obstoječim načinom ogrevanja in skrbno analiziramo stroške, ki jih povzroča ta način. Odločitev za investicijo v nov ogrevalni sistem pa pogosto privede tudi do potrebe po energetski prenovi objekta. Gre namreč za dolgotrajen projekt, ki lahko traja več let in običajno vključuje menjavo oken, prenovo fasade, namestitev novih radiatorjev in podobne ukrepe. Zaradi vsega naštetega predlagamo, da se skrbno načrtovanje in izbira novega ogrevalnega sistema opravi že spomladi, saj bomo le tako jeseni že pripravljeni na prihodnjo zimo. Več informacij o prenovi kurilnice lahko pridobite tudi v našem blogu o ogrevanju hiše.

V jeseni, tik pred začetkom kurilne sezone 2023/2024, pa je skrajni čas, da pogledamo stanje naše obstoječe kurilnice in postorimo še zadnja opravila, s čimer si zagotovimo učinkovito in ekonomično ogrevanje našega doma, prihranimo denar in poskrbimo za udobje v hladnejših mesecih.

V nadaljevanju bomo pojasnili, kdaj se kurilna sezona začne in vam ponudili nekaj koristnih nasvetov, kako se nanjo pripraviti.

Skok na temo:

 

Kaj je kurilna sezona?

Kurilna sezona je hladnejše obdobje v letu, kadar je treba naše domove ogrevati. V enostanovanjskih hišah je odvisna od potreb posameznikov, v večstanovanjskih hišah in blokih pa je treba v zvezi z začetkom in koncem ogrevanja sklepati določene dogovore in kompromise.

Na naše udobje doma vpliva dnevna notranja temperatura, po kateri pa imamo ljudje različne potrebe. Na odločitev o temperaturi vplivajo tako predvsem naši občutki toplote in želja po udobju, življenjski stil stanovalcev in želja po nadzoru nad stroški ogrevanja.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS GOS 2022 je pokazala, da Slovenci najpogosteje svoje domove ogrevajo na 21 do 22 stopinj. V dnevnih prostorih je sicer priporočena sobna temperatura od 20 do 22 stopinj, v spalnici med 17 in 20 stopinj, v otroški sobi in kopalnici pa med 22 in 25 stopinj.

 

 

Zlasti v večstanovanjskih stavbah, kjer si stanovalci delijo isti ogrevalni sistem (ena peč za celotno stavbo ali daljinsko ogrevanje), je ena od pomembnih tem za razpravo način delitve stroškov ogrevanja. Najpogostejši pristopi k tej delitvi temeljijo na dejanski porabi in uporabni površini. V Sloveniji je najbolj razširjena metoda delitve stroškov po dejanski porabi, kot je opisano v REUS GOS 2022.

 

 

Kdaj se začne kurilna sezona?

Agencija za integrirano komuniciranje Infoma Echo pojasnjuje, da kurilna sezona v Sloveniji v nižje ležečih območjih (na nadmorski višini do 500 m) traja v povprečju 6 do 8 mesecev, v višje ležečih območjih pa je zavedeno celo do 11 mesecev. V odvisnosti od temperature se razlikuje po regijah; z naraščanjem nadmorske višine temperatura zraka pada, zato kurilna sezona običajno na višji nadmorski višini traja dlje.

Začetek, konec in trajanje kurilne sezone določa Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje. Vremenoslovski začetek in konec sezone gretja služi le kot orientacija, vključevanje in izključevanje ogrevalnega sistema v posameznih stavbah pa je odločitev (etažnih) lastnikov, upravnika ali stanovalcev stavbe.

Začetek kurilne sezone

Kurilna sezona se začne tretji dan, ko je zunanja temperatura v drugi polovici leta ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C.

Konec kurilne sezone

Kurilna sezona se konča tretji dan, ko je zunanja temperatura v prvi polovici leta ob 21. uri tri dni zapored višja ali enaka 12 °C.

 

 

Priprava na kurilno sezono

Na kurilno sezono se je pomembno ustrezno pripraviti, da lahko pravočasno spremenimo ali pripravimo sistem ogrevanja, se odločimo, kdaj bomo začeli kuriti in se o tem dogovorimo še z drugimi sostanovalci. Nemoteno delovanje ogrevalnega sistema je odvisno od zanesljivosti delovanja celotnega sistema, ta pa od kakovosti in pravilnega delovanja vgrajene ogrevalne naprave ter posameznih elementov in delov vgrajenih v sistem. Kaj vse lahko postorimo jeseni na našem ogrevalnem sistemu in se s tem pripravimo na novo kurilno sezono, vam svetujemo v nadaljevanju. 

 

Servisiranje in vzdrževanje ogrevalnih naprav

Jesen je skrajni čas, da kontaktirate serviserja vaše ogrevalne naprave. Serviserji so strokovno usposobljeni za upravljanje ogrevalnih sistemov, zato svetujemo, da servis ogrevalne naprave prepustite njim. 

Na tem mestu priporočamo redno letno vzdrževanje vseh ogrevalnih naprav, saj boste le tako zagotovili nemoteno delovanje celotnega sistema in dolgo življenjsko dobo ogrevalne naprave.

Stabilnost in zanesljivost naprav, ki jih tržimo v Veto Group, zagotavljamo s pomočjo naših pooblaščenih serviserjev po celotni Sloveniji. Za letni servisni pregled vašega sistema se tako lahko naročite pri naših pooblaščenih serviserjih ali pa na naši spletni strani. Seznam pooblaščenih serviserjev za različne prodajne programe Veto Group in druge informacije o tem pridobite tukaj.

 

Priporočila AURE za servisiranje in vzdrževanje ogrevalnih naprav

V agenciji za učinkovito rabo energije (AURE) so pripravili dokument priporočil za vzdrževanje ogrevalnih sistemov.

Največ dela in vzdrževanja je s kotli na trda goriva. Katranske obloge je treba nujno redno odstranjevati z različnimi strgali in žičnimi krtačami, manj zamazane kotle pa je mogoče čistiti tudi s kemičnimi sredstvi (ta so lahko škodljiva okolju, zato se je treba pri njihovi uporabi strogo držati navodil proizvajalca). Za pomoč lahko prosimo tudi dimnikarsko podjetje, ki naj poleg čiščenja opravi še kontrolo tesnosti vrat, nastavitev regulatorja vleka, nastavitev dimne lopute in pregled varnostnih naprav.

Ker je zgorevanje tekočih goriv popolnejše, kotla na tekoča goriva ni treba čistiti tako pogosto (navadno zadostuje dvakrat med kurilno sezono). Pri specialnih oljnih kotlih je treba veliko pozornosti nameniti vzdrževanju gorilnikov – to delo navadno prepustimo usposobljenemu serviserju (obisk serviserja je priporočen po koncu kurilne sezone).

Kotel na plinasta goriva je treba čistiti po potrebi, medtem ko je treba gorilnik pri specialnih plinskih kotlih nastavljati redno vsaj enkrat v ogrevalni sezoni. Serviser mora ob pregledu in nastavitvi gorilnika opraviti kontrolo tesnosti plina do gorilnika, tesnosti elektromagnetnih ventilov in ventilatorja. Očistiti mora zunanjost gorilnika, pregledati filtre, zgorevalne glave in elektrod, ter narediti kontrolo prenosnika toplote za pripravo tople vode.

V Veto Group prav tako predlagamo, da se pred vsako hladilno oz. ogrevalno sezono vzdržuje tudi klimatska naprava. Priporočljivo je očistiti pokrov, filtre in izmenjevalnik notranje enote, kar lahko opravimo tudi sami z za to namenjenimi čistili. Enkrat na dve leti svetujemo, da vašo klimatsko napravo pregleda pooblaščeni serviser. Redni servis vključuje pregled kompresorskega kroga in hladiva, pregled in po potrebi čiščenje odtočne cevi in zbirne posodice za kondenz, pregled delovanja ventilatorja in lopute, čiščenje in menjavo filtrov, čiščenje toplotnih izmenjevalnikov, pregled električnih komponent in kontrolo temperature vpiha zraka notranje enote. Zelo podobno svetujemo tudi redni servis in vzdrževanje toplotnih črpalk.

 

Čiščenje kurilnice

Prostor, v katerem je naša ogrevalna naprava, ne sme biti vlažen, poskrbljeno pa mora biti tudi za ustrezno prezračevanje in čistočo. Elektronika in mikroračunalniški sistemi v sodobnih napravah so namreč pogosto občutljivi na prah in druge delce umazanije. S čiščenjem in ustrezno pripravo kurilnice boste tako poskrbeli za nemoteno delovanje ogrevalne naprave in preprečili morebitne nevarnosti (npr. požar).

 

Čiščenje dimnika

Redni pregledi in čiščenje dimnika so nujno potrebni zaradi varnosti in za preprečevanje toplotnih izgub. Če kurimo trdna goriva, je čiščenje dimnika potrebno na tri mesece, pri uporabi kurilnega olja pa je čiščenje dimnika lahko manj pogosto (enkrat na leto). Pri ogrevanju na plin čiščenje dimnika navadno ni potrebno, kljub temu pa je enkrat na leto treba izvesti meritve in kontrolo.

 

Vzdrževanje cevnega omrežja

Cevovode v neogrevanih prostorih in kurilnici je treba dobro toplotno izolirati. V ta namen lahko kupimo toplotnoizolacijske žlebake, debeline 2–4 cm, s katerimi cevovode oblečemo. Cevovodov v ogrevanih prostorih navadno ne izoliramo, pač pa jih kontroliramo na spojih, da ne puščajo, in jih po potrebi prepleskamo z zaščitno barvo.

 

Čiščenje in priprava radiatorjev

V času, ko nismo ogrevali stanovanj, se je na radiatorjih nabiral prah in druge nečistoče. Ko bomo začeli ogrevati, bo topel zrak to umazanijo prenašal po našem domu. Temu se lahko izognemo tako, da pred kurilno sezono temeljito očistimo radiatorje.

Radiatorje tudi preverimo in odzračimo ter dotočimo vodo v sistem, ki so normalnega tlaka – med 1,5 in 2,0 bara, odvisno od višine objekta in ogreval nad ogrevalno napravo. Prenizek tlak je lahko posledica netesnih mest v sistemu, zato preverimo, ali kje kaj pušča, in napako odpravimo.

 

 

Če imate v povezavi s pripravo na kurilno sezono dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč pri odločitvi glede obnove ali zamenjave ogrevalnega sistema, vam bodo naši strokovnjaki z veseljem priskočili na pomoč – v Veto Group vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje.

 

BREZPLAČNO STROKOVNO SVETOVANJE