Ogrevanje hiše: kateri ogrevalni sistem izbrati pri prenovi kurilnice?

Ogrevanje hiše: kateri ogrevalni sistem izbrati pri prenovi kurilnice?

Pri prenovi ogrevanja hiše se postavlja vprašanje, kateri ogrevalni sistem izbrati. Gre za eno izmed najpomembnejših naložb v hišo, saj izbira ogrevalnega sistema bistveno vpliva na naše počutje in kakovost bivanja ter na učinkovito in ekonomično rabo energije.

Pri načrtovanju prenove ogrevanja se postavljajo vprašanja, na katera je koristno najti odgovore. V našem blogu se bomo posvetili prav tem vprašanjem ter vam predstavili različne vrste ogrevalnih sistemov, ki so na voljo. S poudarkom na njihovih prednostih in slabostih vam bomo pomagali pri izbiri najbolj primerne rešitve za vašo hišo.

 

Skok na temo:

 

Kdaj je čas za zamenjavo ogrevalnega sistema?

Odločitev o prenovi ali zamenjavi ogrevanja v hiši ni malenkostna in je odvisna od več dejavnikov oz. znakov, ki kažejo na potrebo po prenovi ali zamenjavi ogrevanja v hiši:

 • Visoki stroški ogrevanja. Če opazite, da so vaši računi za ogrevanje vedno višji in višji, kljub temu da se vaše navade ne spreminjajo, je morda čas za prenovo ali zamenjavo ogrevalnega sistema. Novejši sistemi so običajno bolj učinkoviti in lahko zmanjšajo stroške ogrevanja.
 • Starost obstoječega sistema. Če je vaš obstoječi sistem ogrevanja star več kot 20 let, bi bilo smiselno razmisliti o zamenjavi. Starejši sistemi so pogosto manj učinkoviti in imajo večje možnosti za okvare.
 • Pogoste okvare. Če se vaš obstoječi sistem pogosto okvari in potrebuje popravila, razmislite o zamenjavi, preden stroški popravil postanejo previsoki.
 • Nezadostno ogrevanje. Če vaš obstoječi sistem ogrevanja ne zagotavlja dovolj toplote za ogrevanje vašega doma, kljub temu da je posredoval serviser vašega sistema in ste ustrezno prilagodili vse parametre sistema, je morda čas, da razmislite o prenovi ali zamenjavi.
 • Želja po večjem udobju. Če želite izboljšati udobje vašega doma, lahko razmislite o prenovi ali zamenjavi ogrevalnega sistema, ki bo zahteval minimalno vzdrževanje in delo ter zagotavljal večje udobje bivanja.
 • Okoljski vidik. Če želite zmanjšati svoj vpliv na okolje, lahko razmislite o prenovi ali zamenjavi ogrevalnega sistema z bolj učinkovitim in okolju prijaznejšim.

Zamenjava starega ogrevalnega sistema s sodobnejšim in učinkovitejšim je lahko donosna naložba, ki s seboj prinese precejšnje prihranke pri energiji in stroških ogrevanja. Poleg finančnih vidikov pa je v teh časih nujno razmišljati tudi o okolju. Nov ogrevalni sistem običajno prispeva tudi k boljšemu okoljskemu profilu našega doma in zmanjša ogljični odtis našega gospodinjstva. Po podatkih raziskave Reus 2022, kar 74 % gospodinjstev v Sloveniji razmišlja o tem, da bi znižali svoje emisije, hkrati pa kar 81 % gospodinjstev razmišlja o učinkoviti rabi energije, in verjamemo, da mednje sodite tudi vi.

Maček leži na radiatorju

 

Izbor primernega ogrevalnega sistema – kje začeti?

Pri izbiri ogrevanja je treba imeti v mislih, da gre za dolgoročno investicijo, ki bo služila vašemu domu tudi več desetletij. Odločitev, ki jo sprejmete danes, bo vplivala na vaše udobje in stroške ogrevanja še dolgo časa v prihodnosti. Zato je ključno, da izberete ogrevalni sistem, ki bo učinkovit, okolju prijazen in prilagojen vašim potrebam ter zahtevam vašega doma.

Vaša izbira zahteva tehten premislek in vaš dragoceni čas. Čeprav je dostop do informacij kar z domačega kavča in preko spleta lahko koristen, pa to ni dovolj za sprejem tehtne odločitve. Zato je priporočljivo, da se pred investicijo posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo pomagal izbrati najboljšo rešitev za vas.

Brezplačno strokovno svetovanje

 

Izzivi starejših in kompleksnejših kurilnic

Kurilnice in ogrevalni sistemi v starejših stavbah imajo svojo zgodovino. Hišo lahko ogrevajo naprave, ki jih je treba odstraniti, lahko pa obstoječa peč ostane v kurilnici in še naprej deluje v kombinaciji z neko drugo oz. novo napravo. Starejše kurilnice so torej pogosto kompleksnejše in zahtevajo celovit in do potankosti izdelan načrt prenove celotnega sistema, zato v teh primerih enostavna šablonska skica oz. načrt ne bo zadostna osnova za izvedbo prenove. Skrbna izbira nove naprave, temeljit načrt izvedbe in upravljanja celotnega sistema so ključni za optimalno delovanje ogrevanja. Regulacijsko ustrezno podprti sistemi se namreč prilagodijo obstoječim in tudi bolj kompleksnim kurilnicam, z več ogrevalnimi krogi in več napravami v kurilnici. Cilj je usklajeno delovanje vseh, brez odvečnih in nepotrebnih ur delovanja ter pregrevanj sistemov. Rezultat mora biti ekonomično delovanje, visoka učinkovitost celotnega sistema, nizki stroški ogrevanja ter maksimalno udobje bivanja.

Stara kurilnica

 

Pomembna vprašanja, na katera moramo odgovoriti, ko prenavljamo ogrevanje

Pri izbiri primernega ogrevalnega sistema je treba upoštevati več dejavnikov oz. odgovoriti na spodnja vprašanja:

 • Kakšna je kvadratura ogrevanja in energetska učinkovitost vaše stavbe (okna, izolacija in streha)
 • Kakšen način gradnje je uporabljen in ali obstajajo kakšne posebne zahteve glede posegov v objekt
 • V kateri regiji se nahaja hiša, kakšne klimatske razmere so tam oz. kakšno podnebje je značilno za to regijo
 • Kakšna je mikrolokacija stavbe – hiša ob reki, v strnjenem naselju …
 • Koliko oseb biva v stavbi
 • Ali potrebujete tudi hlajenje, prezračevanje …
 • Kakšno je dejansko stanje obstoječe kurilnice in celotnega ogrevalnega sistema
 • Kakšne so možnosti povezave starega in novega sistema
 • Kakšna je dejanska potrebna moč za ogrevanje vaše stavbe
 • Kakšen je dostop do posameznega energenta in medsebojna primerjava možnih energentov
 • Primerjava višin investicij v prenovo sistema in stroškov delovanja in vzdrževanja sistema
 • Učinkovitost izbranega sistema in izkoristek naprave
 • Zahtevan prostor za namestitev sistema in morebitno skladiščenje energenta
 • Način dobave in plačila energenta: mesečni stroški ali letni strošek nabave
 • Način upravljanja in vzdrževanja sistema
 • Kakšna so pričakovanja in želje po udobju, ki ga želite doseči
 • Kakšen je vaš življenjski stil
 • Vaša finančna pričakovanja glede višine investicije oz. finančne omejitve, izbira načina plačila (avans, na obroke …)
 • Okoljski vidik izbire sistema
 • Ali že imate strokovno usposobljenega monterja iz vaše okolice
 • Kako je urejen servis novega sistema in kakšen je dostop do rezervnih delov nove naprave, garancija

Moški v rdeči majici

 

Kje najti kakovostnega izvajalca?

Večini od vas je že tako jasno, da je poleg primerne izbire ogrevalne naprave zelo pomembna tudi izbira izvajalca, ki bo vgradil sistem. Vse investitorje, ki resno razmišljate o vgradnji nove peči ali toplotne črpalke, tako še čaka izziv, kje pravočasno najti primernega izvajalca ter strokovnega serviserja centralnega ogrevanja. Brezhibna in kakovostna vgradnja oz. namestitev sistema je bistvena za optimalno delovanje ogrevanja oz. hlajenja vašega doma. Hkrati priporočamo, da strokovnega izvajalca poiščete pravočasno, in sicer vsaj nekaj mesecev pred načrtovano investicijo.

Dovolite, da vam pomagamo in zmanjšamo stres pri vaši izbiri. Združenje Veto Group ima eno izmed največjih mrež monterjev in serviserjev strojnih inštalacij po vsej Sloveniji, ki vsako leto v našem učnem centru opravijo proces strokovnega izobraževanja in so ustrezno usposobljeni za montažo naprav in izdelkov iz našega prodajnega programa.

Tehnično prodajni svetovalec Veto Group vas lahko poveže z lokalnim izvajalcem, obrtnikom iz vaše okolice, ki bo profesionalno poskrbel za vašo kurilnico in bo tudi po vgradnji sistema v vaši bližini in hitreje na voljo, ko ga boste potrebovali.

Ko bomo skupaj vaš projekt pripeljali do izvedbe in bo monter inštaliral sistem in serviser opravil zagon naprave, se naše sodelovanje z vami ne bo končalo. Stabilnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo naših prodajanih izdelkov bomo zagotavljali s pomočjo naših pooblaščenih serviserjev po celotni Sloveniji in lastne tehnične podpore, obenem pa bomo poskrbeli za rezervne dele naprav ter vse potreben inštalacijski material. Vsekakor priporočamo redno letno vzdrževanje kurilnice v času trajanja garancije in po njenem preteku.

Izvajalec pomaga strankama

 

Pregled načinov ogrevanja

Vsaka stavba in v njej kurilnica je torej edinstvena, ogrevalni sistem pa stalno delujoč in »živ« aparat, ki mora delovati zanesljivo vse dni v letu. Zato je treba k celotni investiciji v ogrevanje, hlajenje in prezračevanje pristopiti celostno. Le tako boste dosegli varčno, varno, zanesljivo in dolgoročno delovanje vgrajene naprave v vseh razmerah.

Za pomoč pri odločitvi smo v nadaljevanju bloga pripravili kratek pregled različnih načinov ogrevanja in povzetek različnih ogrevalnih naprav, ki so na voljo.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS GOS 2022 je pokazala, da slovenska gospodinjstva najpogosteje za ogrevanje še vedno uporabljajo drva, pri čemer v povprečju polovico drv kupijo in drugo polovico pridobijo sama. Z dobro desetino gospodinjstev sledijo drugi viri ogrevanja, kot so energija iz okolja, daljinska toplota, električna energija, zemeljski plin ter kurilno olje. Sedem odstotkov gospodinjstev uporablja lesne pelete, drugi načini ogrevanja (UNP, lesni sekanci, lesni briketi, premog, sončna energija …) pa se uporabljajo v manjšem deležu.

Reus 2022 viri ogrevanja

Raziskava prikazuje tudi gibanje uporabe glavnega energenta za ogrevanje skozi obdobje od 2015 do 2022. V tem času se je za 10 odstotnih točk povečala uporaba energije okolja, na drugi strani pa se je za 8 odstotnih točk zmanjšala uporaba drv ter kurilnega olja.

Reus 2022 viri ogrevanja

Na izbiro vira ogrevanja vplivata tudi vrsta stavbe in velikost naselja. 35 % gospodinjstev, ki živijo v enodružinski hiši, kot glavni vir energije za ogrevanje uporablja drva, 18 % pa jih uporablja energijo okolja. Na drugi strani, pa se več kot 30 % gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah ogreva na daljinsko toploto, 18 % pa se ogreva na zemeljski plin.

Raziskava REUS GOS 2022 hkrati pove, da v naseljih z do 10.000 prebivalcev glavni vir energije za ogrevanje predstavljajo drva, v naseljih z več kot 10.000 prebivalcev pa za ogrevanje najpogosteje uporabljajo daljinsko toploto (27 %) in zemeljski plin (16 %).

V nadaljevanju bloga vam na kratko predstavljamo različne vrste ogrevalnih naprav, njihove lastnosti, prednosti in slabosti.

 

Ogrevanje na biomaso

Biomasa je obnovljivi vir energije, ki jo lahko uporabljamo za ogrevanje naših domov. Najpogostejši načini so uporaba peči na drva, pelete in sekance.

 

Peči na drva

Sodobne uplinjevalne peči na drva nam omogočajo cenovno ugodno in varčno ogrevanje, varnost in zanesljivost ter dolgo življenjsko dobo delovanja. Napredna tehnologija peči zagotavlja tudi vse bolj udobno toplotno oskrbo naših domov, ki je hkrati tudi prijazna do okolja. Slovenija, tretja najbolj gozdnata država EU, je tako ravno pravšnja za ogrevanje z lesno biomaso. Ogrevanje na drva nam tako omogoča stabilno ter učinkovito energetsko oskrbo, obenem pa izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Za namestitev in delovanje peči oz. kotla na drva potrebujete ustrezen dimnik, ki je požarno varen, toplotno izoliran in odporen proti vlagi, neodvisen dovod zunanjega zraka in dovolj velik zalogovnik ogrevalne vode. Potrebovali boste tudi primerno skladiščen in suh les.

Naša ponudba peči na drva

 

Peči na pelete

Moderne in avtomatizirane peči na pelete delujejo na visokih temperaturah, kar omogoča odlično zgorevanje lesne biomase, posledično pa so emisije, spuščene v zrak, minimalne. Tehnološko napredni kotli na pelete zagotavljajo avtomatizacijo in samodejno obratovanje peči, zato je uporabo peči na pelete mogoče primerjati s pečmi na plin ali na kurilno olje. Vendar ima ta tehnologija določene prednosti, kot so npr. optimalna izraba razpoložljivih virov, varčna poraba in manjše obremenitve okolja. Tako hitro ugotovimo, da je ogrevanje na pelete upravičeno priljubljeno tako za nove stavbe, predvsem pa za starejše in energetsko potratne hiše.

Za vgradnjo sodobne peči na pelete potrebujete primeren dimnik, ločen zajem zunanjega zraka ter suh in dovolj velik prostor za skladiščenje peletov.

Naša ponudba peči na pelete

 

Peči na sekance

Vgradnjo peči na sekance priporočamo predvsem zunaj mestnih naselij za ogrevanje večjih hiš, ki imajo običajno poleg hiše, še drugo nepremičnino potrebno ogrevanja. Ogrevanje gospodarskega poslopja, kmetije, poslovne stavbe, turističnega objekta ipd. je s sodobnim uplinjevalnim kotlom na sekance lahko povsem avtomatsko, izjemno učinkovito, varčno in udobno.

Podobno kot pri ogrevanju na drva jetreba  tudi v primeru vgradnje sodobne uplinjevalne peči na sekance zagotoviti ustrezen dimnik, neodvisen dovod zunanjega zraka in dovolj velik zalogovnik ogrevalne vode. Potrebovali boste primerno suhe in skladiščene sekance.

Naša ponudba peči na sekance

 

Ogrevanje na plin

Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki ga najdemo pod zemeljsko površino. Sestavljen je predvsem iz metana, a vsebuje tudi druge pline, kot so etan, propan in dušik. Uporablja se za proizvodnjo električne energije, za ogrevanje in za kuhanje.

 

Plinske peči

Uporabnost plinskih peči je široka, saj se jih vgrajuje v stanovanja, hiše, manjše in večje poslovne objekte, industrijske objekte, hotele, šole, vrtce in druge javne objekte. Plinski kotel se lahko vgradi praktično v vsako stavbo pod pogojem, da ima dostop do plinovodnega omrežja. Zemeljski plin, po podatkih Agencije za energijo, v Sloveniji uporablja več kot 137.000 odjemalcev, plinovodno omrežje pa je napeljano v več kot 85 slovenskih občinah.

Ogrevanje s plinsko pečjo ima številne prednosti pred drugimi načini ogrevanja. Peč na zemeljski plin zavzame zelo malo prostora, obenem pa ne potrebuje prostora za shranjevanje energenta. Ogrevanje s plinsko pečjo je zelo učinkovito, predvsem pa izjemno udobno in preprosto. Naložba v novo kondenzacijsko plinsko peč je običajno najnižja med vsemi načini ogrevanja in se ob hkratni energetski prenovi stavbe tudi hitro povrne.

Pred vgradnjo peči na plin je treba zagotoviti oz. s projektom plinskih inštalacij načrtovati priključitev objekta na plinovodno omrežje, plinsko napeljavo v objektu oz. notranje plinske inštalacije, ustrezen dimnik za odvod dimnih plinov ter dovod zraka iz okolice ter odvod kondenza v odtok.

Naša ponudba plinskih peči

 

Ogrevanje na kurilno olje

Ogrevanje na kurilno olje je bilo nekoč zelo pogosta izbira ogrevanja naših domov. Velik razvoj različnih tehnologij ogrevalne tehnike, možnosti dostopa do drugih virov energije, spremembe v gibanju cen kurilnega olja skozi čas ter vse večje zavedanje izkoriščanja obnovljivih virov energije, je privedlo do zmanjšanja priljubljenosti te vrste ogrevanja domov. Centralna peč na kurilno olje je danes domala zadnja možnost med vsemi ogrevalnimi sistemi, ki bi jo priporočili. Najpomembnejši razlog je skrb za naš edini planet.

 

Peči na olje

Kljub navedenemu so sodobne peči na olje okolju prijaznejše, imajo izjemno visoke izkoristke ter so tehnološko dovršene z naprednimi in optimiziranimi vgrajenimi elementi. Napredne upravljalne enote omogočajo varčno delovanje, predvsem pa maksimalno udobje, prilagodljivost ter preprosto upravljanje.

Vgradnja peči na kurilno olje je lahko vaša optimalna izbira zlasti v primerih kadar prenavljate kurilnico energetsko bolj potratne stavbe in kjer toplotna črpalka ne zagotovi vseh toplotnih potreb. Prav tako je lahko primerna, če nimate dostopa do mestnega plina in ne morete ali želite gospodariti z lesno biomaso. Za ogrevanje na olje je treba zagotoviti zalogo kurilnega olja ter ustrezen dimnik. Investicija v peč na olje je med nižjimi v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi.

Naša ponudba peči na olje

 

Ogrevanje s toplotno črpalko

V primerjavi z različnimi pečmi za ogrevanje se toplotne črpalke razlikujejo v načinu, kako zagotovijo oz. pridobijo toploto za ogrevanje stavbe. Peči za svoje delovanje potrebujejo različne vire energije kot npr. plin, les, olje, premog in nato proizvedejo toploto potrebno za ogrevanje prostorov in vode. Toplotne črpalke na drugi strani izkoriščajo brezplačno energijo iz okolja (zrak, zemlja, voda) in jo praktično le prenesejo oz. pretvorijo v toploto doma in/ali sanitarne vode. Iz okolice pridobijo do 85 % brezplačne energije, preostali del pa je elektrika, ki jo je treba plačati. Od tod izhaja njihova glavna prednost, ki se odraža v nizkih stroških ogrevanja in velikih prihrankih pri prenovi ogrevanja s toplotno črpalko. Nakup toplotne črpalke je namreč donosna naložba, ki se povrne relativno hitro.

Druga pomembna razlika med pečmi in toplotnimi črpalkami je, da toplotne črpalke omogočajo tudi hlajenje oz. pohlajevanje prostorov, saj v poletnih mesecih naprava proces obrne ter odvzema toploto iz notranjih prostorov in jo oddaja v okolico. To pomeni, da lahko s toplotno črpalko učinkovito uravnavate temperaturo v prostoru skozi celo leto, medtem ko peči za ogrevanje niso tako prilagodljive. Toplotne črpalke tako lahko omogočajo:

 • Ogrevanje prostorov
 • Hlajenje oz. pohlajevanje prostorov
 • Pripravo tople sanitarne vode

 

Toplotne črpalke

Njihova uporabnost je zelo široka, prav tako ponujajo številne možnosti njihove namestitve. Razlikujejo se tudi glede na vrsto energije, ki jo izkorišča toplotna črpalka. V nadaljevanju navajamo nekaj vrst toplotnih črpalk:

Toplotne črpalke omogočajo maksimalno udobje bivanja preko vsega leta. Pri njihovi vgradnji ne potrebujete dimnika, cisterne za olje, prostora za skladiščenje pelet, drv ali sekancev. V kurilnici pa zaradi naprave ne bo prahu, umazanije, raznoraznih vonjav ipd. Toplotne črpalke za svoje delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije, zato so okolju zelo prijazne in predstavljajo eno izmed nepogrešljivih rešitev pri prehodu na zeleno energijo.

Naša ponudba toplotnih črpalk

 

Ogrevanje na elektriko

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS GOS 2022 je pokazala, da se več kot 10 % slovenskih gospodinjstev ogreva na električno energijo. Ta način ogrevanja ima sicer svoje prednosti, kot npr. relativno poceni nakup naprave, enostavna in hitra montaža ter preprosto upravljanje električne naprave. Električni radiatorji, IR-paneli, električne peči ipd. sicer ne zavzamejo veliko prostora, ne kazijo prostora, ne potrebujejo skladiščenja drv, pelet, olja … 

Po drugi strani pa je centralno ogrevanje na elektriko daleč od pravilne odločitve. Pravzaprav je ogrevanje na elektriko dovoljeno le kot podpora ogrevanju prostorov, saj od 1. 1. 2023 velja Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki prepoveduje vgradnjo električnih grelnikov za osnovno ogrevanje stavbe. Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje je dovoljena le za delovanje toplotnih črpalk.

In če na prvi pogled nakup električnih naprav za centralno ogrevanje praviloma ni najdražji, pa se pogosto pojavi razočaranje, ko uporabnik prejme položnico za elektriko. 100 % ogrevanje na elektriko je torej energetsko in stroškovno potratno ter konec koncev tudi prepovedano.

 

Električni radiatorji in druge naprave na elektriko

Ogrevanje na elektriko se torej lahko uporablja le kot dopolnitev centralnemu ogrevanju, kar je v številnih situacijah zelo praktično. Npr. električni radiatorji ponujajo toploto, estetiko in inovativnost. Predlagamo jih predvsem za ogrevanje kopalnice ali posameznih prostorov, kjer bi bila dodatna toplota dobrodošla.

Z električnim radiatorjem lahko zagotovite elegantno in hitro ogrevanje prostorov, ne glede na to, ali potrebujete dodatno toploto v majhnem stanovanju ali pa večnadstropni hiši. Namestitev električnih naprav svetujemo torej le za dopolnitev oz. podporo centralnemu ogrevanju pozimi ali pa npr. za dogrevanje prostorov v prehodnem obdobju.

Naša ponudba električnih radiatorjev

Električni radiator v kopalnici

 

Solarni sistemi

Sončna energija je obnovljiv in neomejen vir energije. Solarni sistemi energijo sonca pretvorijo v toplotno energijo, ki se lahko uporabi za ogrevanje sanitarne vode in kot podpora ogrevanju prostorov.

Solarni sistem oz. solarni komplet nudi zanesljivo toploto in udobje le v primeru, kadar je hiša na sončni legi oz. je intenzivnost sončnega sevanja na streho dovolj velika. Največji učinki vgrajenega solarnega sistema so, kadar je streha obrnjena v smeri proti JV, J ali JZ. Prav tako je treba preveriti, da sprejemnikom sončne energije drugi objekti ali naravne ovire ne ustvarjajo sence. Naklon strehe mora biti ustrezen, saj mora sonce na sprejemnike sončne energije sijati čim bolj pravokotno.

Naša ponudba solarnih sistemov

Solarni sistem na strehi

Verjamemo, da nismo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Pravzaprav je to v enem zapisu nemogoče. Če razmišljate o prenovi vaše kurilnice, vas vabimo, da za nasvet povprašate tudi pri nas. Dileme pri odločitvi vam bo pomagal rešiti naš strokovni svetovalec, ki bo ponudil vam prilagojeno rešitev ter informacijo, ki bo odlična osnova za odločitev, v katero smer naj gre investicija. Izbira za vaš dom bo tako lažja in manj stresna.

Brezplačno strokovno svetovanje