Filter izdelkov

Široka uporabnost plinske peči

Plinske peči vgrajujemo v stanovanja, hiše, manjše in večje poslovne objekte, industrijske objekte, hotele, šole, vrtce in druge javne objekte. Plinski kotel se lahko vgradi praktično v vsako stavbo pod pogojem, da ima dostop do plinovodnega omrežja. 

Zagotovljena pomoč pri nakupu
in Veto Group garancija zadovoljstva!

Niste prepričani, katerega od ogrevalnih sistemov bi izbrali? Stopite v kontakt z nami in z veseljem bomo poiskali najboljšo rešitev za vas. Pričakuje vas:

 • Strokovna ekipa
 • Več kot 30 let izkušenj na področju ogrevanja in hlajenja
 • Visoko kakovostna ponudba najboljših znamk
 • Svetovanje, prilagojeno vašim življenjskim potrebam

 

 

Plinske peči

Zakaj je ta način ogrevanja v Sloveniji in EU tako razširjen?

Po podatkih Agencije za energijo se z zemeljskim plinom v Sloveniji ogreva preko 130.000 uporabnikov, plinovodno omrežje pa je napeljano v preko 80-ih slovenskih občinah. 

Ogrevanje s plinsko pečjo oz. današnja peč na zemeljski plin ima številne prednosti pred drugimi načini ogrevanja in sicer:

 • Primerna je za majhne prostore.
 • Investicija je običajno najnižja med vsemi načini ogrevanja.
 • Peč na plin ne potrebuje prostora za shranjevanje energenta.
 • Ogrevanje je zelo udobno in preprosto.
 • Plinska kondenzacijska peč zagotavlja zelo visoko učinkovitost.
 • V primeru zamenjave stare peči z novo kondenzacijsko plinsko pečjo ob hkratni energetski prenovi stavbe, se investicija v primerjavi z ostalimi načini ogrevanja načeloma povrne najhitreje.

Peč na plin: osnovni pogoji za vgradnjo 

Pred vgradnjo peči na plin je potrebno zagotoviti oz. s projektom plinskih inštalacij načrtovati: 

 • Priključitev vašega objekta na plinovodno omrežje
 • Plinsko napeljavo v objektu oz. notranje plinske inštalacije 
 • Ustrezen dimnik za odvod dimnih plinov ter dovod zraka iz okolice
 • Odvod kondenza v odtok

Postopek vgradnje oz. zamenjave 

 1. Brezplačen ogled strokovnega svetovalca Veto Group in usposobljenega monterja strojnih inštalacij na objektu
 2. Izdelava projekta plinskih inštalacij in vgradnje plinske peči (v kolikor ni izdelan PZI)
 3. Celotna izvedba (dimniški sistem, odvod kondenza,…) in vgradnja plinske peči s strani usposobljenega izvajalca
 4. Pridobitev soglasja s strani dimnikarske službe 
 5. Tlačni preizkus plinske inštalacije in zagon plinske peči

Različni modeli oz. izvedbe 

Kondenzacijska plinska peč se lahko namesti na steno ali je na tleh, zato ločimo:

 • Stenska plinska peč
 • Talna plinska peč

Sodobna kondenzacijska peč na plin je lahko na voljo v različnih modelih oz. izvedbah:

 • Kondenzacijska peč na plin za ogrevanje prostorov
 • Kondenzacijska peč na plin za ogrevanje prostorov s pretočnim toplotnim prenosnikom za pripravo tople sanitarne vode
 • Kondenzacijska peč na plin za ogrevanje prostorov z vgrajenim grelnikom tople sanitarne vode
 • Kondenzacijska peč na plin za ogrevanje prostorov z grelnikom tople sanitarne vode postavljenim pod ali ob plinski peči

Hibridni sistem med toplotno črpalko zrak-voda in pečjo na plin

Hibridni sistemi sodijo med tehnološko napredne, še varčnejše in okolju prijaznejše rešitve ogrevanja in priprave tople sanitarne vode. V osnovi gre za učinkovito kombinacijo kondenzacijske plinske peči in toplotne črpalke zrak-voda, ki izkorišča prednosti obeh tehnologij. 

 

 

 

Katera plinska peč je najboljša?

Plinska peč za centralno ogrevanje mora upoštevati zahteve vaše stavbe po toplotni energiji, vaše potrebe po topli sanitarni vodi, predvsem pa mora biti vgrajena skladno z ustreznimi postopki ter s strani usposobljenega izvajalca. Svetujemo vam, da izberite tisto peč na plin, ki: 

 • Ima kondenzacijsko tehnologijo
 • Ima visoke izkoristke delovanja 
 • Je proizvedena v Evropi in zasnovana tehnično enako za celotni svetovni trg 
 • Ima kvalitetne in učinkovite komponente, kot npr. toplotni prenosnik iz zlitine Aluminij/Silicij, medeninasto ohišje, gorilnik z moduliranim delovanjem
 • Ima samodejni sistem za dovajanje vode – polnjenje ogrevalnega sistema
 • Omogoča enostavno in intuitivno upravljanje
 • Dosega A ali A+ energijsko učinkovitost
 • Ima čim daljšo brezplačno garancijo
 • Ima zagotovljen servis ter rezervne dele še dolgo po vgradnji plinske peči

Večstanovanjski objekti

Odločitev za investicijo v nove plinske peči 

Odločitev za investicijo v obnovo ogrevalnih naprav v stanovanjskih enotah sprejmete kot skupnost stanovalcev, in sicer vas vodimo preko naslednjih postopkov:

 • Ogled objekta s strani svetovalca Veto Group, usposobljenega monterja strojnih inštalacij in dimnikarske službe, ki pregleda stanje dimniške tuljave;
 • Priprava projekta plinskih inštalacij na podlagi zbranih podatkov s terena. Projekt je pripravljen individualno za etažne lastnike ter skupni projekt za enotno dimniško tuljavo po vertikali;
 • Priprava individualnih ponudb, razgovor in svetovanje
 • Finančna ocena stroškov na individualno stanovanjsko enoto ter na skupnost z upoštevanjem vzpodbud Eko sklada
 • Potrditev izbire
 • Manjši gradbeni poseg oz. vgradnja plinske peči po posameznih vertikalah
 • Pridobitev soglasja dimnikarja in zagon plinske peči
 • Poprodajna tehnična podpora in zagotovljeno vzdrževanje s pomočjo servisne službe 

Ogljikov monoksid

Ali je varnost ogrevanja s plinsko pečjo vprašljiva? 

V kolikor so pravilno izvedeni postopki vgradnje peči, ki smo jih navedli zgoraj ter so obenem zagotovljeni osnovni pogoji za vgradnjo plinske peči za centralno ogrevanje, potem ste lahko mirni, saj je vaša skrb glede zastrupitve z ogljikovim monoksidom odveč.  

Nevarnost z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom pri ogrevanju s plinsko pečjo pa žal obstaja, kadar plinska peč za centralno ogrevanje deluje na naravni vlek in s tem ne zajema zraka iz okolice, ampak iz prostora. Z morebitno energetsko sanacijo objekta (menjava oken, fasada), se situacija še poslabša, saj postane prostor še bolj zatesnjen, kar ima lahko za posledico omejen dotok svežega zraka, ki ga peč potrebuje za svoje normalno delovanje. Uporaba nape in delovanja ventilatorja v takem prostoru je še posebno nevarno. Zaradi vsega naštetega, dimniški plini ne gredo po dimniku navzgor, ampak se vrnejo nazaj v prostor in povzročijo žalostne zgodbe. Danes tako vgrajujemo le kondenzacijske plinske peči, ki zajemajo zrak neodvisno iz prostora, običajno preko dimniškega sistema, kar pa prepreči možnost nesreče.