Filter izdelkov

Zagotovljena pomoč pri nakupu
in Veto Group garancija zadovoljstva!

Niste prepričani, katerega od ogrevalnih sistemov bi izbrali? Stopite v kontakt z nami in z veseljem bomo poiskali najboljšo rešitev za vas. Pričakuje vas:

 • Strokovna ekipa 
 • Več kot 30 let izkušenj na področju ogrevanja in hlajenja
 • Visoko kakovostna ponudba najboljših znamk
 • Svetovanje, prilagojeno vašim življenjskim potrebam

Najboljša toplotna črpalka za centralno ogrevanje

Toplotne črpalke zrak voda izkoriščajo zrak kot vir toplote. Tih delujoč ventilator vsesava zunanji zrak, toplotne črpalke zrak voda pa to energijo generirajo v uporabno toploto za hišo in tudi za pripravo tople sanitarne vode. 

Najboljša toplotna črpalka zrak voda za vaš dom ali podjetje je tista, ki:

 • upošteva dejanske potrebe po ogrevanju vašega objekta;
 • upošteva vaš življenjski stil ter željo po udobju;
 • upošteva prostorske omejitve pri namestitvi toplotne črpalke zrak voda;
 • je ustrezno dimenzionirana;
 • upošteva dejansko stanje obstoječe kurilnice in izkoristi morebitne možnosti povezave starega in novega sistema.

Najboljša toplotna črpalka zrak voda za vaš dom torej ni opredeljena s ceno naprave.

Zunanja enota toplotne črpalke zrak-voda ob ograji
Toplotna črpalka zrak/voda v kleti

Različne izvedbe toplotnih črpalk zrak voda

 • »Split« izvedba toplotne črpalke ima zunanjo enoto nameščeno zunaj, notranjo enoto pa vgrajeno v stavbi. Med zunanjo in notranjo enoto je speljana plinska (freon) povezava. Povezavo lahko opravi le monter, ki je usposobljen za delo s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi.
 • Monoblok oz. kompaktna toplotna črpalka za zunanjo postavitev. Toplotne črpalke zrak voda se v celoti nahaja zunaj stavbe in je pred vremenskimi vplivi zaščitena v primernem ohišju. Med toplotno črpalko in elementi v prostorih znotraj stavbe (npr. grelnik sanitarne vode, zalogovnik v kolikor je potrebno, drugi inštalacijski material…) je speljana vodna povezava običajno pod zemeljskim površjem (do 80 cm globoko).
 • Kompaktna toplotna črpalka za postavitev znotraj stavbe. V tem primeru je toplotna črpalka v celoti postavljena v notranjosti objekta oz. je toplotna črpalka brez zunanje enote. Povezava z zunanjim zrakom je izvedena s kanalskim sistemom za dovod in odvod zraka. Zunaj hiše oz. objekta torej ni naprave, vrt ostaja neokrnjen.

Toplotne črpalke zrak voda uporabljajo ON/OF tehnologijo ali pa invertersko tehnologijo delovanja. Slednja je v zadnjih letih pogosteje v uporabi, saj s tovrstno tehnologijo toplotne črpalke modulirajo in delujejo z močjo, ki je v skladu s trenutnimi potrebami po toploti. To obratovanje ni zgolj energijsko bolj učinkovito, temveč v prehodnih obdobjih tudi tišje.

Zakaj so toplotne črpalke zrak voda tako priljubljene?

 • Majhni stroški ogrevanja/hlajenja in nizka poraba elektrike;
 • Veliki prihranki v primeru obnove ogrevalnega sistema (do 75 %), občutno zmanjšanje emisij CO2 (do 65 %) in povrnjena investicija v nekaj letih;
 • Omogočajo vam tudi pohlajevanje oz. hlajenje prostorov;
 • Praktična rešitev za novogradnje ter učinkovita za posodobitve in povezavo obstoječega ogrevalnega sistema z novo toplotno črpalko zrak voda;
 • Nižja investicija in enostavnejša vgradnja v primerjavi s toplotnimi črpalkami zemlja voda in voda voda;
 • Mogoča kombinacija toplotne črpalke zrak voda s solarnim sistemom (link) ali s fotovoltaično tehnologijo in posledično še bolj učinkovita raba energije (URE) in celo samooskrbno delovanje stavbe;Raznorazne možnosti njene namestitve in uporabe;
 • Za vgradnjo ni potrebno pridobiti nobenih dovoljenj (ARSO);
 • Eko sklad spodbude.

 

Več informacij preberite tudi na strani toplotne črpalke.

 

 

Načini obratovanja toplotne črpalke zrak voda

 • Monovalentno obratovanje toplotne črpalke zrak voda pomeni, da je toplotna črpalka edini vir ogrevanja v stavbi in sama pokrije vse potrebe po toploti. Ta način obratovanja je najbolj pogost za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme oz. sisteme, kjer temperatura dovoda ne presega 55°C.
 • Monoenergetsko. V tem načinu delovanja je toplotna črpalka zrak voda podprta z vgrajenim električnim grelcem. Ker oba vira za delovanje izkoriščata električno energijo, se sistem poimenuje monoenergetski. V praksi toplotna črpalka zrak voda deluje samostojno do približno -7 °C, pri izredno nizkih temperaturah pa del potreb po toploti pokrije elektro grelec.  
 • Bivalentno vzporedno.Toplotna črpalka zrak voda deluje neprekinjeno tudi v temperaturnih območjih, kjer ne pokriva vseh potreb po ogrevanju stavbe. Pri teh temperaturah se vklopi tudi drugi vir toplote (npr. peč na olje).
 • Bivalentno alternativno.Toplotna črpalka zrak voda zadosti potrebe po ogrevanju le do določene zunanje temperature (npr. 0 °C). Če temperatura pade pod to vrednost, se toplotna črpalka izklopi ter se vklopi drugi vir toplote (npr. peč na plin).
Zunanja enota toplotne črpalke zrak-voda.

Kako deluje toplotna črpalka zrak voda?

Osnova delovanja toplotne črpalke temelji na prenosu toplote oz. prenosu toplotne energije z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Toplotna črpalka zrak voda kot vir toplotne energije uporablja okoliški zrak.

Toplotna črpalka toploto iz okoliškega zraka prenese na zaprt hladilni krogotok. Preko uparjalnika namreč hladilno sredstvo oz. medij prevzame toploto iz okolice – toplejši zrak. Pri tem hladivo preide iz tekočega v plinasto stanje. V nadaljevanju krogotoka kompresor, ki za delovanje potrebuje elektriko, plinasto hladilno sredstvo močno stisne, posledično pa se le ta občutno segreje. Medij potuje do kondenzatorja, kjer se vsa nastala toplota prenese na ogrevalno in sanitarno vodo oz. v ogrevalni sistem v stavbi. Hladivo se posledično ohladi in preide v tekoče stanje, zatem pa ekspanzijski ventil zniža tlak hladiva, zaradi česar se le ta še dodatno ohladi.

Toplota, ki preide v ogrevalni sistem, ogreva različna grelna telesa, kot so npr. radiatorji, cevi talnega gretja, ventilatorski konvektorji, sanitarna voda…

V primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi, kot sta toplotni črpalki zemlja voda in voda voda, je zrak voda sistem manj zahteven za vgradnjo.

 

 

Prostorna klet kjer je enota toplotne črpalke zrak voda

V katerih primerih toplotne črpalke zrak voda niso najboljša izbira ogrevanja?

Četudi so toplotne črpalke zrak voda izjemno priljubljene in resnično prinašajo velike prihranke pri stroških ogrevanja oz. nizko porabo energije, izkušnje kažejo, da v nekaterih situacijah ne predstavljajo optimalne rešitve ogrevanja.

Še posebno je potrebno biti pozoren v primeru:

 • Če stavba stoji ob potoku, reki ipd., saj veliko vlage in megla slabše vplivajo na delovanje toplotne črpalke zrak voda.
 • Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak voda so sicer bolj primerne za ostre klimatske razmere in radiatorsko ogrevanje. Pa vendar to ne pomeni, da so avtomatsko primerne za vse energetsko potratne hiše. Kadar je objekt energetsko zelo potraten (okvirno preko 4000 litrov olja porabe letno), priporočamo vsaj delno energetsko sanacijo objekta ali bivalentno obratovanje toplotne črpalke zrak voda (kombinacija z drugim klasičnim virom ogrevanja). Na voljo so sicer tudi toplotne črpalke večjih moči, kar pa ob upoštevanju delovanja še drugih virov električne energije v stavbi (hladilnik, sušilni stroj….), zahteva tudi večjo moč varovalk (3 × 32A ali več).
 • Če je hiša v strnjenem naselju je potrebno posebno pozornost nameniti glasnosti toplotne črpalke zrak voda. Predlagamo, da v tem primeru raven zvočne moči po standardu EN12102 ne presega 56 dB (po tej tabeli to pomeni malo manj kot glasnost pogovora med dvema osebama). Najboljša toplotna črpalka zrak voda je morda v tem primeru toplotna črpalka za notranjo vgradnjo, kjer je naprava v celoti postavljena v objektu. Zunaj stavbe torej ni nič, posegov na vašem vrtu ne bo, sosedski odnosi pa še naprej zadovoljivi.
 • Izbire prostora, kjer bi bila nameščena toplotna črpalka zrak voda. Le ta mora biti montirana na ravni površini, čim bolj na prostem, da ima zagotovljen pretok zraka, obenem pa v smeri, kjer je najmanj vetrovno.

Glasnost toplotne črpalke zrak voda

V nasprotju od toplotnih črpalk zemlja-voda in toplotnih črpalk voda-voda, toplotna črpalka zrak voda pogosto stoji zunaj objekta. Delovanje toplotne črpalke zrak voda povzroča zvok, ki se širi v okolje.

Na glasnost toplotne črpalke zrak voda vpliva več dejavnikov:

 • Izbira modela toplotne črpalke
 • Pravilno dimenzioniranje toplotne črpalke
 • Režim delovanja toplotne črpalke
 • Izbira lokacije, kjer bo nameščena toplotna črpalka zrak voda
 • Strokovna montaža

Glasnost črpalke preverite v tehničnih podatkih posamezne naprave, pri čemer bodite pozorni, da so meritve zvočne moči skladne s standardom EN12102.

Domiselna rešitev za situacije, kjer glasnost zunanje enote toplotne črpalke predstavlja problem, je izvedba toplotne črpalke za notranjo vgradnjo. V tem primeru se toplotna črpalka zrak voda v celoti nahaja v notranjosti hiše. Povezava z zunanjim zrakom je izvedena s kanalskim sistemom za dovod in odvod zraka. Zunaj stavbe torej ni enote, na vrtu ni nobenih sprememb, naprava pa ne moti ne vas ne vaših sosedov.

Občutljivost ljudi na zvok oz. hrupnost toplotne črpalke je tudi precej subjektivna, zato predlagamo, da se pred odločitvijo o investiciji v toplotno črpalko, prepričate o njeni glasnosti na referenčnem objektu.

V Veto Group vam običajno lahko omogočimo ogled referenčnega objekta in s tem vašo osebno presojo glasnosti delovanja toplotne črpalke v živo.

Romantični par zadovoljno gleda skozi okno.