Povezovanje s srednjimi šolami

Poslovna naravnanost podjetij znotraj skupine Veto Group je odraz razumevanja dinamičnega razvoja tehnologij s področja ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Naše hišne ekipe strokovnjakov posvečajo veliko pozornost izobraževanju potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev – obrtnikov ter serviserjev, hkrati pa se v zadnjem času obračajo tudi na dijake smeri inštalater strojnih inštalacij ter strojni tehnik.

V želji, da se mlade navduši za poklic z velikim potencialom, hkrati pa obogati učne vsebine s predstavitvijo hitro razvijajočih tehnologij, pripravljamo brezplačne izobraževalne delavnice za ciljne tehnične šole v Sloveniji. Znotraj skupine Veto Group opažamo, da strokovnjaki potrebujejo nenehno pridobivanje znanj, tako teoretičnih in praktičnih, da lahko sledijo ponudbi trga, ki jo narekuje tudi čedalje večja težnja uporabnikov po večji energetski učinkovitosti in udobju bivanja. Veto Group se v misiji izobraževanja mladih povezuje s svojimi poslovnimi partnerji, ki so neposredni proizvajalci kakovostnih naprav in materialov.

Mesec april je bil na področju povezovanja naše skupine s srednjimi šolami, ki izobražujejo v programu inštalater stojnih inštalacij, zelo bogat.

V začetku meseca smo v Vetu gostili študijsko skupino pedagoških delavcev, ki razvijajo program za poklic Inštalater strojnih inštalacij. Njihovo celodnevno srečanje smo obogatili z delavnico o trajnostnem ogrevanju s poudarkom na uporabi lesne biomase. Predstavnikom šol smo predstavili skupino Veto Group in navezali stike za nadaljnje sodelovanje.

V sredo, 17. 4., in v četrtek, 18. 4., smo na pobudo Slade iz Celja v sodelovanju s Šolskim centrom Celje v prostorih Tehnoparka Celje izvedli krajša strokovna predavanja, ki so dijakom predstavila temeljna znanja s področja ogrevalne tehnike, prezračevanja in  tehnološke priprave vode. Zadnji sklop predavanj je bil izveden s strani podjetij Štern d.o.o. in Viega d.o.o., ki sta predstavili osnove o cevnih zatiskovalnih sistemih. Izobraževalnih delavnic se je udeležilo 250 dijakov.

Ponosni smo na dolgoletno sodelovanje s Šolskim centrom Škofja Loka. 18. aprila so nas povabili na karierni sejem Skupaj gradimo kariere, kjer smo se predstavili s svojo stojnico.

Napovedujemo pa obisk škofjeloških dijakov na Dnevu odprtih vrat v Eltronu v mesecu maju.